4X4 פרוייקט מצולם

“Dogs and angels are not very far apart”.CHARLES BUKOWSKI כשפנתה אלי נוית שם,בת אדם רחבת לב שכולה נתינה והיא גם אנימטורית ומוזיקאית מוכשרת – וסיפרה לי על הפרויקט הנקרא ‘ארבע על ארבע’, שכל מטרתו לעזור לכלבים, תוך גיוס תרומות למענם ולמען עמותות המנסות להציל אותם, נרתמתי בשמחה לפרויקט , אולי מפני שהחיבור שלי לכלבים הוא […]